Grosser Schweizer Sennenhund

Start Intro Rasen Om Standard Historia Viktigt  Register *
Fotoalbum 1 Fotoalbum 2   Blandat  Om mej Mina tankar Världen
Aktiviteter   GSS-Album & Arkiv Sajtinfo 45 år med rasen Nyheter
 


Ego  En kort historik om Grosser Schweizer Sennenhund   Ego

  MER OM RASENS URSPRUNG HÄR 

 

Föregångare till grosser schweizer sennenhund är de ofta kallade slaktar- eller boskapshundar, som tidigare fanns vitt spridda i Mellaneuropa. Det var starka, trefärgade. ibland även svartbruna eller gula hundar, som slaktare, kreaturshandlare, hantverkare och bönder avlade fram och gärna höll som skydd eller draghundar. Med anledning av den schweiziska kennelklubbens (SKG) 25-årsjubileum år 1908, hölls en utställning i Langenthal.


År 1912 grundades Grosser Schweizer Sennenhundklubb, som alltsedan dess ansvarat för rasen. Under många år förblev avelsbasen smal då det var särskilt svårt att finna lämpliga tikar. Först år 1933 kunde fler än 50 hundar årligen registreras. Den 5 februari 1939 publicerade FCI den första standarden. Rasens erkännande och det ökade antalet individer ledde till att den fick sitt genombrott under andra världskriget och visade sig som en förnöjsam och tillförlitlig draghund i den schweiziska armén. År 1945 registrerades för första gången över 100 valpar och rasen omfattade ca 350-400 hundar totalt. Numera bedrivs avel även i andra länder och grosser schweizer sennenhundens lugna och harmoniska väsen gör den uppskattad som familjehund.

2012 firade den schweiziska klubben sitt 100 års jubileum och tyvärr är det inte alltid så lätt att få info om hur stor rasen är idag i sitt hemland. Under tidigare år har antalet registreringar varierat stort att man ett tag var rädd för att rasen skulle försvinna.  Den största kenneln von Fryberg startade 1927 hade fram till 1980 registrerat 62 kullar med 259 valpar.

De hanhundar som användes mest och som ligger bakom de flesta europeiska hundarna är:


Miggu von Fälliwald  43 kullar  174 valpar på 1940 talet

Judo von Fryberg  född 1954 SCH I HD 0/0 67 cm far till 37 kullar  141 valpar  på 1950 talet

Zarass von Fryberg  föpdd 1962 HD 1/1 66/67 cm far till 36 kullar  150 valpar på 1960 talet

Grosser Schweizer Sennenhund var från början den fattige mannens häst.

Armén
      Schweiziska armén

Vero, Pira ,Judo
Vero v Fryberg, Pira von Thumegg, Judo v Fryberg Schweiz
 

 

© Swiss Dogs 2001

upp