Grosser Schweizer Sennenhund

Start Intro Rasen Om Standard Historia Viktigt  Register *
Fotoalbum 1 Fotoalbum 2   Blandat  Om mej Mina tankar Världen
Aktiviteter   GSS-Album & Arkiv Sajtinfo 45 år med rasen Nyheter
 


Ego    RASSTANDARD    Ego

 URSPRUNGSLAND: SCHWEIZ

PDF fil med FCI standard här..

Ego  Ursprungligen vakt- och draghund, numera även sällskaps-, skydds- och familjehund.

Grosser schweizer sennenhund skall ha gott självförtroende. Den skall vara uppmärksam, vaksam och orädd i vardagslivets olika situationer. Den skall även vara godmodig och tillgiven mot familjen, självsäker mot främlingar samt ha ett jämnt temperament.

Helhetsintrycket skall vara en trefärgad hund, kraftigt byggd, muskulös och med kraftig benstomme. Trots sin storlek och tyngd skall den vara uthållig och rörlig. Kroppslängd - mankhöjd =10: 9 Bröstdjup - mankhöjd = 1: 2 Skallens längd - nosryggens längd = 1:1 Skallens bredd - nospartiets bredd = 2: 1

HUVUD - HALS

Huvudet skall vara krafigt och i harmoni med kroppen, dock inte tungt. Hanhundens huvud skall vara kraftigare än tikens. Skallen skall vara flat och bred. Mittfåran, som börjar vid stopet avsmalnar uppåt. Stopet skall vara svagt markerat. Ansikte: Nostryffeln skall vara svart. Nospartiet skall vara kraftigt, mer långt än djupt. Varken uppifrån eller från sidan får det vara spetsigt. Nosryggen skall vara rak utan mittfåra. Läpparna skall vara svagt markerade, åtliggande och svarta till färgen. Käkar/tänder: Saxbett. Bettet skall vara fullständigt och kraftigt. Avsaknad av en P1 eller en P2 tolereras. Avsaknad av M3 lämnas utan avseende.

Ögonen skall vara mandelformade, varken djupliggande eller framträdande, hasselnötsbruna till kastanjebruna med vaket och vänligt uttryck. Ögonlocken skall vara tätt åtliggande. Öronen skall vara medelstora, trekantiga och tämligen högt ansatta. I vila hänger de slätt an mot huvudet. När hunden är vaksam, riktas de framåt. Både ut- och insida skall vara hårbeklädd.
Halsen skall vara kraftig och muskulös, nästan grov, utan löst halsskinn.

KROPP - SVANS -RÖRELSER

Ryggen skall vara tämligen lång, kraftig och rak. Ländpartiet skall vara brett och mycket muskulöst. Korset skall vara långt, brett och mjukt avrundat. Bröstkorgen skall vara bred och nå ner till armbågen. Sedd i genomskärning skall bröstkorgen vara rund - oval, varken fat eller tunnformig. Förbröstet skall vara välutvecklat och påfallande brett. Underlinje: Buk och flanker skall vara något uppdragna. Svansen skall vara tämligen tung och nå till hasen. I vila bärs den hängande. När hunden är uppmärksam och i rörelse bärs svansen i rygghöjd eller något över densamma men aldrig ringlad över ryggen.

Rörelserna skall vara vägvinnande och regelbundna i alla gångarter med god steglängd och bra påskjut från bakbenen. I trav skall rörelserna vara parallella sedda både fram- och bakifrån.

FRAM - BAKSTÄLL

Helhetsintryck: Frambenen skall vara snarast bredställda, framifrån sett raka och parallella. Skuldrorna skall vara långa, kraftiga, snedställda, åtliggande och muskulösa och bilda en inte alltför trubbig vinkel mot överarmen. Underarmen skall vara rak och ha kraftig benstomme. Mellanhanden skall vara fast, framifrån sett rak, från sidan nästan lodrät. Tassarna skall vara raka, slutna med väl välvda tår och kraftiga klor.

Helhetsintryck: Sedda bakifrån skall bakbenen vara raka och inte för tätt placerade. Mellanfot och tass varken inåt- eller utåtvridna. Sporrar måste avlägsnas. Låren skall vara ganska långa och från sidan sett bilda en tydlig vinkel mot det relativt långa underbenet.Låren skall vara breda, kraftiga och mycket muskulösa. Hasorna skall vara kraftiga och väl vinklade. Tassar: Som framtassar.

PÄLS - STORLEK

Pälshår: Pälsen skall ha medellångt täckhår och tjock, helst mörkgrå till svartfärgad, underull. Kort täckhår är tillåtet förutsatt att underull finns. Färg: Svart grundfärg med varmt roströda täcken och vita symmetriska tecken. Det roströda uppträder mellan det svarta och de vita tecknen på kinderna, över ögonen, på öronens insidor, på ömse sidor om bröstet, på alla fyra benen och på undersidan av svansen.

Vita tecken skall finnas på huvud (bläs), nos, strupe, bröst (genomgående) tassar och svansspets. Mellan bläsen och de roströda tecknen över ögonen skall det finnas kvar en strimma svan. Vit nackfläck eller halsring är tolereras.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Mankhöjd: Hanhund 65-72 cm. Tik 60-68 cm

FEL

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.- Stora avvikelser i proportioner och storlek - Felaktig kroppsbyggnad - Avsaknad av könsprägel - För klen eller för grov benstomme - Otillräcklig muskulatur - För tungt eller för lätt huvud - Hängande läppar - För högt, djupt eller långt bakåt ansatta öron - Tångbett, över- eller underbett - Fler tänder än P1 eller P2 saknas - Entropion, ektropion - Ljusa ögon - Svankrygg - Dåligt buren svans - Dåligt vinklade fram- eller bakben - Spretiga tår - Gulbrun eller ljusgrå underull, som lyser igenom- Teckenfel: - Avsaknad av huvudtecken - För bred bläs - Vita nostecken, som tydligt utbreder sig förbi läppvinklarna - vita strumpor som når högre ä mellanhandens- mellanfotens vinkel - påfallande osymmetriska tecken - orena färger.

DISKVALIFICERANDE FEL - Avsaknad av trefärgighet - Mantel av annan färg än svart - Blå ögon - Kort hår utan underull - Långt hår - Svåra lynnesfel (utpräglad aggressivitet eller ängslighet).

 

© Swiss Dogs 2001

 

upp